Styrelsen

Roy Gustafsson

Ordförande

Maggie Sigurdsson
Vice Ordförande

Lena Stenberg

Ledamot, Second Hand

Valberedning

Anna-Karin Nilsson  - sammankallare

Kicki Wilhelmsson

Karin Gustafsson

Lillian Lindqvist

Kassör

Christine Soniasdotter

Sekreterare

Sara Lihnell

Ledamot, Web

Revisorer

Marianne Persson

Jenny M Gunnarsson
Per-Göran Bylund
 - Revisorsuppleant

Carina Carlsson

Ledamot

Annika Stenmarck
Ersättande ledamot


Josefin Sjöberg
Ersättande ledamot, Motionen

Övriga

Sara Forslund/Carina Carlsson  Fiskerilokalen
Lennart Persson
Second Hand vaktmästare