Styrelsen

Roy Gustafsson

Ordförande

Maggie Sigurdsson
Vice ordförande

Lena Stenberg

Ledamot, Second Hand

Valberedning

Anna-Karin Nilsson  - sammankallare

Kicki Wilhelmsson

Karin Gustafsson

Lillian Lindqvist

Kassör

Christine Soniasdotter

Sekreterare

Nicklas Svensson

Suppleant

Revisorer

Marianne Persson

Jenny M Gunnarsson
Per-Göran Bylund
 - Revisorsuppleant

Carina Carlsson

Ledamot

Annica Stenmarck
Ledamot


Josefin Sjöberg
Suppleant, motionen

Övriga

Sara Forslund/Carina Carlsson  Fiskerilokalen
Lennart Persson
Second Hand vaktmästare